Teslis İnancı Üzerine
Oluşturan:
Saturday, April 20, 2019

MS 325 yılında Roma İmparatoru Constantine önderliğinde I. İznik Konsili toplanmıştır. Bir tarafta İsa ile Tanrı'yı (tanrısal özü) özdeş gören İskenderiye piskoposu Athanasius, diğer tarafta İsa'yı Tanrı olarak görmeyen din adamı Arius karşıt tezlerini savundular. Konsey Athanasius'un tezini desteklemiştir. Böylece Ortodoks Hıristiyanlık'taki “teslis” inancında Varlık (temsili olarak İsa) tek bir özün (Tanrı'nın) çeşitli tezahürleri olarak görülmüştür. Konsilde çatışan görüşler bir bakıma panteizm ve deizmin çatışması olarak da görülebilir. Panteist model bu çatışmadan galip çıkmıştır.

Bu içerik
0 puan
Puan ver
1 2 3 4 5

Beğen

Beğendin

Repor et

Rapor edildi
Nedenler
İptal
0 yorum