İskender'in Anadolu Fethi Üzerine
Oluşturan:
Wednesday, April 24, 2019

III. Aleksandros (Büyük İskender) MÖ 334 yılında Anadolu’ya geçerek Asya fetihlerine başlamıştır. Yer yer büyük direnişlerle karşılaşsa da birkaç yıllık kısa bir süre içinde Anadolu’yu fethetmiştir. İskender’in ordusu ortalama  48.100 piyade, 6100 süvari ve 38.000 askeri içeren 120 gemilik bir filodan oluşuyordu. Unutmamalı ki Sardes’in MÖ 546 yılındaki düşüşünden İskender fetihlerine kadar Anadolu’da örgütlenmiş 212 yıllık bir Pers egemenliği söz konusuydu. Peki ne oldu da İskender Anadolu’yu bu kadar kolay ele geçirdi? Bunun birçok nedeni bulunmaktadır ancak en etkili neden Anadolu’daki satraplık sisteminin çözülmüş olmasıdır. İki önemli kaynak bu çözülmenin tanıklığını (testimonia) vermektedir. Bu tanıklığın ilki Sokrates’in öğrencisi Ksenephon’un yazdığı Anabasis (ki On Binlerin Dönüşü olarak Türkçeye çevrilen bu eseri şiddetle tavsiye ederim) diğeri de Sicilyalı Diodorus’un eserleridir. Ksenephon anılarını yazığı eserinde Pers hanedanlığı içindeki taht kavgası nedeniyle Sardes satrabı Kyros’un kardeşi Pers hükümdarı II. Artakserkses’in üzerine paralı askerlerle yürümesini konu almıştır. Sicilyalı Diodorus ise İskender’in Anadolu’ya girmesinden hemen önce satrapların Anadolu’da isyan çıkardıklarını, Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia halklarının da bu isyanlara destek verdiklerini yazmıştır. Merkezi otorite (Persepolis) bu isyanları bastırmak için hazinenin yarısı harcamıştır. Büyük İskender’in fetihleri de Pers İmparatorluğu’ndaki bu çözülme dönemine denk gelmiştir.

Bu içerik
0 puan
Puan ver
1 2 3 4 5

Beğen

Beğendin

Repor et

Rapor edildi
Nedenler
İptal
0 yorum