Roma'nın Kuruluş Efsanesi
Oluşturan:
Sunday, April 21, 2019

Roma’nın kuruluş efsanelerinin temelini Yunan mitolojisi oluşturur. M.Ö. 1200 – 800 yılları arasında Sicilya ve İtalya’nın doğu kıyısına Yunan göçleri yaşandı. Yerli kavimler başta Etrüsk kültürü etkisinde animist bir dünya görüşüne sahiptiler. Ticaret ve savaşlarla Yunanlar ile yoğun bir kültürel temas sağlandı. Bu kültür etkileşimi sonucunda soyut pagan gelenek, somut putperestlikle birleşti.

 

Bu yeni dine adaptasyon sürecinde Latinler yeni bir tanrılar panteonu oluşturdu. İmparator Augustus döneminde ise kutsal bir tarih yaratma kaygısı gündeme geldi.

 

Vergilius, Aineias’ı

Livius, Şehrin Kuruluşundan İtibaren’i

Ovidius ise Metamorfozlar’ı yazdı.

 

Vergilius, Aineias Destanı’nda Troya savaşından kurtulup Tiber nehri kıyısında yeni bir Troya kurmaya giden İlyon’lu kahraman Aeneas’ı anlatır. Aeneas karşımıza Homeros’un İlyada destanında da karşımıza çıkar. Afrodite’nin (Venüs’ün) oğlu, Hektor’un da kuzenidir. AeneasTroya’dan kurtulunca bir süre Kartaca’da kalır ve sonra İtalya’nın orta kesiminde yer alan Latium bölgesine ulaşır. Latium’da, Latinler ve Troyalılar arasında bir savaş çıkar. Ancak Aeneas Lavinium’u kurarak amacına ulaşır. Sonrasında Aeneas’ın oğlu İulus da Alba Longa kentini kurar.

 

Rhea Silvia’nın (Alba Longa kralı Numitor’un kızı) henüz bakireyken gördüğü bir düş vardır. Bir gün Vesta tapınağından su almak için bir nehir kenarına gider. Orda uykusu gelir ve biraz kestirir. Düşünde kendisini Troya’da görür. Elinde bir saç tokası vardır. Toka yere düşer. Düşen yerden tıpatıp aynı iki ağaç biter. Ağaçlardan bir tanesi tüm dünyaya gölge verecek büyüklüğe erişir. Rhea Silvia uyandığında Romulus ve Remus’a gebe kalmıştır.

 

Numitor, Aeneas soyundan gelen bir Alba Longa kralıdır. Numitor, erkek kardeşi Amulius tarafından devrilir. Amulius, Numitor’un kızı Rhea Silvia’yı varis vermemesi için Vesta bakiresi olmaya zorlar. Ancak şavaş tanrısı Mars Rhea Silvia’ya tecavüz eder. Böylece Rhea Silvia Romulus ve Remus adlı ikizleri doğurur. Rhea Silvia zindana atılır. İkizler ise bir sepette, Tiber nehrine bırakılırlar. Bir dişi kurt ikizleri bulur ve emzirir. Daha sonra çoban Faustulus ikizleri bulur ve yanına alır.

Romulus ve Remus Dişi Kurt tarafından emziriliyor.
(Apamea / Suriye - Doğu Roma Mozaikleri, MS 510)

 

Romulus ve Remus zamanla büyürler ve kraliyet soyundan geldiklerini öğrenirler. Numitor’un tekrar tahta çıkmasına yardım etmeleri karşılığında, kendi kentlerini kurabilecekleri vaadi verilir. Romulus ve Remus Numitor’a yardım ederler ve Numitor yeniden kral olur. Romulus ve Remus da yeni kentlerini büyüdükleri tepelerde kurmaya karar verirler.

 

Kent kurulur. Kentin nüfusunu arttırmak için sürgünler kabul edilir, komşu kabilelerden kadınlar kaçırılır. Kent sınırlarını belirlemek için yüksekliği kısa bir sur duvarı örülür. Romulus sur duvarının üstünden atlayanı öldüreceğini söyler. Remulus şaka yapmak için duvardan atlar. Romulus hemen kılıcıyla kardeşini öldürür. Böylece Romulus, şehrin ilk hükümdarı olur.

 

Roma mitolojisinde kuruluş efsanesi m.ö. 4yy’dan itibaren bölge dininde popüler olur. Kutsal bir soydan gelme düşüncesiyle propaganda yapmak, Augustus dönemi edebiyatında zirveye ulaşır.

 

(Mayıs 2012).

Bu içerik
0 puan
Puan ver
1 2 3 4 5

Beğen

Beğendin

Repor et

Rapor edildi
Nedenler
İptal
0 yorum