Ölümsüzlük Otu
Oluşturan:
Tuesday, April 23, 2019

Gılgamış Destanı’nda Gılgamış’ın amacı ölümsüzlüğe ulaşmaktı. Finalde Utnapiştim ölümsüzlük bitkisine nasıl ulaşılacağını Gılgamış’a anlatır. Gılgamış denizin dibinden bitkiyi alır ve evin yolunu tutar. Bir pınarda yıkanırken, bitkinin güzel kokusuna bir yılan gelir ve bitkiyi yer. Yılan deri atar ve gençleşir. Böylece Gılgamış’ın tüm çabası boşa gitmiş olur.

İllüstrasyon: Francis Mosley

Yunan edebiyatında bu hikaye ilk defa Ibykos’ta görülür. Zeus, Prometheus’un ihbar edilmesi karşılığında insanlığa ödül olarak yaşlılığa karşı bir ilaç vereceğini vaat eder. İlaç bir eşeğe yüklenir ve gönderilir. Eşek bir pınara varır ve su içmek ister. Ancak bir yılan onu engeller. Eşek bitkiyi yılana verir ve suya ulaşır. Neticede yılan deri atarak (geras Yunanca’da yılanın attığı deri ve aynı zamanda –ihtiyarlık- olarak geçer) gençleşir ve insanoğlunun eli boş kalır.

Atlas & Prometheus. Laconia Siyah Figür, MÖ 530

Kaynaklar

Gılgamış Destanı - Muazzez İlmiye Çığ
Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri - Walter Burkert

Bu içerik
0 puan
Puan ver
1 2 3 4 5

Beğen

Beğendin

Repor et

Rapor edildi
Nedenler
İptal
0 yorum